MỘT SỐ LỜI CẦU NGUYỆN MẪU

Trang Đầu | Mục Lục | << CHƯƠNG 2 | CHƯƠNG 4 >> | Hướng Dẫn

1. TIN NHẬN CHÚA

Khi cầu nguyện tin nhận Chúa, bạn hãy dựa vào ba chữ quen thuộc trong tiếng Anh “Thank you Sorry Please”, để nói lên lòng biết ơn Đức Chúa Trời, hối tiếc về tội lỗi, và kêu xin sự thương xót của Ngài:

Thank You: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài.

Sorry: Lâu nay con đã không biết đến Đức Chúa Trời, sống tẻ tách theo ý riêng của con. Con không kính thờ Ngài là Đấng t

Related Posts