Bài 26

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hoá thời gian học của chúng con để chúng con nhận ra ơn Chúa luôn tuôn trào trong lòng mỗi người chúng con ở mọi nơi mọi lúc.

Hát : Xin Chúa Thánh Thần thánh hoá.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/Ôn bài cũ và kiểm tra quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

– Luật luân lý gồm những luật nào ? (Bao gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước ) .

– Luật Cựu Ước và Tân Ước được gọi là luật gì? Vì sao? (Luật mạc khải vì do Thiên Chúa ban).

– Trong 3 luật này, luật nào có giá trị hơn? (Luật Tân Ước).

– Vì sao? (Vì luật Tân Ước không khác 2 luật kia nhưng bao hàm cả 2 luật kia).

+Kiểm tra quyết tâm :

Các em đã thuộc 2 kinh : 10 giới răn và 8 mối phúc thật chưa? Các em cùng đọc.

2/Dẫn vào Lời Chúa.

Thánh Fêlicê thành Nola bị quân chống đạo truy bắt vì ngài đã theo đạo Kitô. Ngài chạy trốn vào một kẽ hở giữa hai bức tường đổ. Ngay sau đó, một con nhện xây một mạng lưới trước cửa hang. Những người truy bắt đến, thấy có mạng lưới nhện xây trước cửa hang, nên nghĩ rằng không ai trong hang, họ liền đi qua. Nhờ điều đó, Thánh Fêlicê được cứu thoát.

Nhiều việc với con người thật khó, nhưng với Thiên Chúa điều đó dễ dàng như xoay cổ tay. Truyện về việc Thiên Chúa giúp Thánh Fêlicê là một bằng chứng rõ ràng cho thấy Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu ân sủng. Ngài trợ giúp con người ở mọi nơi, mọi lúc. Thánh nhân kể lại câu chuyện này và kết luận: nơi nào có ơn Chúa giúp thì một hàng nhện cũng trở thành một bức tường. Nơi nào không có ơn Chúa giúp, một bức tường cũng chỉ mỏng manh như một mạng nhện.

“Nếu Chúa không xây dựng thành phố, những người làm việc nuôi cảnh công cũng là vô ích. Nếu Chúa không gìn giữ thành, lính gác cũng là vô ích.” (Tv126, 1). Mọi sự đều do ơn Chúa như Lời Chúa chúng ta sắp lắng nghe, mời các em đứng lên để lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Rm 3, 21-26

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa .

-Trong đoạn thư Rôma chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô nói về điều gì? [Thánh Phaolô nói rằng việc con người trở nên công chính (ơn công chính hóa) không phải là do nỗ lực tự nhiên mà là nhờ ân huệ Thiên Chúa ban và cũng nhờ công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô (Rm 3, 24)].

-Ơn Công chính hóa là gì? (Là ơn cứu độ, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi, được tha thứ và hòa giải với Thiên Chúa, được trở thành người mới).

Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết rằng chúng ta được cứu độ là nhờ ơn Chúa.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ơn Chúa trong phần bài học tiếp theo.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Bởi sức tự nhiên, ta có thể sống một cuộc sống tốt theo ý Thiên Chúa được không?

-Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tự mình tạo ra tất cả các nguyên liệu để sống không? Chúng ta có thể tự mình chế tạo sách vở, bút để học hành, tự mình chế tạo xe cộ để di chuyển không? (Không, chúng ta cần sự hợp tác, sự giúp đỡ của nhiều người).

-Trong cuộc sống tâm linh, chúng ta có thể tự sức mình thực hiện ý Thiên Chúa không? (Không)

-Muốn thực hiện ý Thiên Chúa, chúng ta cần sự giúp đỡ của ai? (Cần sự giúp đỡ của ơn Chúa).

-Em nào nhớ câu nói nổi tiếng của Chúa Giêsu về việc cần có ơn Chúa không? (Không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì).

Đọc cả câu 1

Câu 2: Ơn Chúa là gì?

-Muốn thành công trong việc học, ngoài sự cố gắng của chính mình, chúng ta cần sự giúp đỡ của ai nhất? (Cần sự giúp đỡ của giáo viên).

-Muốn sống đúng đạo với Thiên Chúa, chúng ta cần sự giúp đỡ của ai nhất? (Sự giúp đỡ của Chúa).

-Sự giúp đỡ của Chúa gọi là gì? (Là ơn Chúa).

Vậy ơn Chúa là sự trợ giúp của Chúa giúp ta sống đúng đạo và trở thành con Thiên Chúa, được tham gia vào sự sống của Chúa.

Đọc cả câu 2

Câu 3: Có mấy thứ ơn Chúa?

Có hai thứ ơn Chúa : ơn thánh hóa và ơn trợ giúp.

Ơn thánh hóa : là ơn khiến ta trở thành người thánh, ơn này kéo dài thường xuyên nên được gọi là ơn thường sủng. Ta nhận ơn thánh sủng khi chịu Bí tích Rửa tội. Ơn thánh sủng làm ta sạch mọi tội lỗi, trở thành con Thiên Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

*Các em đã nhận Bí tích Rửa tội chưa? (Rồi).

*Vậy các em đã có ơn thánh hóa chưa? (Có rồi).

– Ơn trợ giúp: là ơn Chúa dựa vào hoàn cảnh của mỗi người để giúp chúng ta làm một việc gì đó hoặc vượt qua khó khăn.

Có 2 thứ ơn trợ giúp : ơn hiện sủng và ơn đoàn sủng.

* Ơn hiện sủng : là ơn giúp của Chúa cho ta khi làm mọi việc.

* Ơn đoàn sủng : là ơn đặc biệt của Chúa để ta phục vụ cộng đồng như ơn Chúa ban cho các linh mục, các thầy cô giữ vai trò phục vụ cộng đồng.

Đọc cả câu 3

Câu 4: Ơn Chúa bắt đầu hoạt động trong cuộc sống ta như thế nào?

-Việc ta tin Chúa là do sức riêng của ta hay do ơn Chúa? Ví dụ? (Việc ta tin Chúa là do ơn Chúa. Ví dụ: Trường hợp Thánh Phaolô trở thành môn đệ của Chúa khi ông đang đi truy bắt những người tin Chúa ở thành Damas).

Các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 90 và đọc đoạn 95 để thấy đức tin là ơn Chúa ban.

-Qua câu chuyện của Thánh Phaolô, các em thấy sau khi ông tin Chúa, ông gặp ai để nhận Bí tích Rửa tội và trở thành môn đệ của Chúa? (Gặp một môn đệ của Chúa là ông Ananias).

Vậy, Chúa ban ơn để ta tin Chúa và qua Bí tích Rửa tội ta nhận ơn thánh hóa, tức là ơn được tha tội và ơn trở thành con cái Chúa.

Đọc cả câu 4

Câu 5 : Ngoài ơn thánh hóa do Bí tích Rửa tội, ta còn nhận được những ơn nào nữa?

-Sau khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta còn nhận được bí tích nào khác không? (Có, bí tích Giải tội, Mình Thánh Chúa, Thêm sức…).

-Khi nhận các bí tích đó, Chúa ban cho chúng ta ơn gì? (Chúa ban ơn tùy thuộc vào bí tích mà chúng ta nhận, ví dụ như ơn xin lỗi tội khi chúng ta nhận bí tích Giải tội, ơn trở thành chứng nhân giúp cho chúng ta thành những người rước lễ khi chúng ta nhận bí tích Mình Thánh Chúa, ơn đặc biệt để phục vụ cộng đồng khi chúng ta nhận bí tích Thêm sức… ).

Vậy, ngoài ơn thánh hóa do Bí tích Rửa tội, chúng ta còn nhận được các ơn khác khi chúng ta nhận những bí tích khác.

Đọc cả câu 5

Câu 6: Nếu mọi sự đều do ơn Chúa ban, thì con người có công trạng gì không?

-Qua các câu trên, việc chúng ta được tha tội, trở thành con cái Chúa… là có công của chính chúng ta không? (Không, mà là do ơn Chúa).

-Như vậy, ta chẳng có công gì hay sao? (Không phải như vậy, ta vẫn có thể làm điều tốt cho bản thân và cho người khác).

-Ta có thể làm gì để có công? (Ta có thể có công khi chúng ta cộng tác với ơn Chúa).

Thiên Chúa có tạo ra ơn để ta có thể sống như con Thiên Chúa. Nhưng Ngài cũng đợi ta phản ứng.

Đọc cả câu 6.

Câu 7 : Ta phải cộng tác với ơn Chúa như thế nào?

Dưới đây là một số gợi ý:

-Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta phải thi hành ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc, dù dễ dàng hay khó khăn. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải ai kêu : Lạy Chúa, Lạy Chúa cũng được vào Nước Trời, mà chỉ ai thực hiện ý của Cha Ta thì mới vào Nước Trời” (Mt 7, 21).

-Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta cũng phải làm mọi việc với lòng yêu thương, làm vì vinh danh Thiên Chúa.

Sự cộng tác với ơn Chúa sẽ tạo ra nhiều kết quả tốt đẹp như làm ta giống Chúa Giêsu hơn và cuộc sống của Ngài được lan truyền trong ta nhiều hơn, ta tham gia cống hiến cuộc đời mình để nâng cao cả thế giới và hơn hết, ta được hưởng phúc đời đời ở Nước Trời.

Đọc cả câu 7.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Mỗi người chúng ta đều mong muốn cuộc sống của mình đáng giá, trở nên cao cả, có ích cho mọi người và được sống mãi mãi. Nhưng chúng ta cũng đã nhận thấy rằng không thể tự sức mình mà thực hiện được mong muốn đó. Thiên Chúa hiểu được khát vọng của chúng ta và Ngài không ngừng ban ơn để giúp ta thực hiện mong muốn tốt đẹp đó. Vấn đề nằm ở việc chúng ta có cộng tác với ơn Chúa không, có làm cho ơn Chúa sinh hoa kết quả không. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa.

2/ Lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha ban ơn để chúng con trở thành con cái của Cha. Chúng con không có gì nếu không được Cha yêu thương và ban ơn giúp đỡ. Xin hãy luôn ban cho chúng con khả năng cộng tác với ơn Cha: can đảm từ bỏ ý riêng, sự thích riêng để chỉ làm theo ý Cha mà Cha đã truyền bá cho chúng con qua Đức Giêsu, Con Cha của Cha, hầu cho cuộc sống của chúng con có giá trị hơn, trở nên cao cả và sinh ra nhiều kết quả tốt đẹp như mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Con Cha, Chúa của chúng con. Amen

VI. SINH HOẠT – Băng Reo : Vui sống bên nhau .

Người điều khiển

Tất cả

Chúng ta vui!

Bên nhau (vỗ tay từng chữ )

Chúng ta sống !

Bên nhau (vỗ tay lên hai đùi )

Chúng ta múa !

Bên nhau (Đặt chéo hai tay lên vai )

Chúng ta ca!

Bên nhau. (cùng nhau hát bài: Tang…)

Tang tình, tang tình, tang tính. Chúng ta hát, chúng ta ca lên. Hát cho đời tươi thắm. Hát lên cho quên những vất vả. Cùng nhau chúng ta ca hát lên, cho tiếng chim trong rừng cao vang. Cho tiếng suối vui mừng tức thì. Cho rừng xanh chờ đón chúng ta. La -la-la.

VII. BÀI TẬP

Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây :

1-Em nhận được ơn thánh hóa trở thành con cái Chúa khi nhận Bí tích nào? (Khi nhận Bí tích Rửa tội )

2-Ngoài ơn thánh hóa, mỗi khi làm việc gì ta cũng nhận được ơn để làm việc đó, ơn đó gọi là ơn gì? (Ơn hiện sủng).

3-Để cho ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần làm gì? (Cộng tác với ơn Chúa).

4-Ta cộng tác với ơn Chúa như thế nào? (Phải làm theo ý Chúa và làm vì yêu thương Chúa và người khác).

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Để ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần cộng tác với ơn Chúa. Một trong những việc ta phải làm là thực hiện ý Chúa. Vậy tuần này, các em hãy cố gắng từ bỏ một việc làm theo ý riêng mà làm theo ý Chúa. Ví dụ: Ý riêng của ta là đánh lại bạn đã đánh mình, nhưng ý Chúa là tha thứ cho bạn. Các em hãy cố gắng chịu thiệt để tha thứ cho bạn.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết ơn vì công trình cứu chuộc của Chúa đã làm chúng con trở nên công chính. Chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn ân sủng trên chúng con, giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa hàng ngày. Chúng con cầu xin với Chúa là Đấng hằng sống và trị với muôn đời. Amen.

Đọc Kinh Sáng danh

Related Posts