Các bài cầu an, tri ân và khấn Phật trong gia đình

Khấn Phật là một phong tục tốt để làm yên lòng và tìm đến sự an lạc tâm linh, hoặc để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khấn Phật đúng và chọn lựa bài khấn phù hợp với từng tình huống.

Khấn Phật đúng cách

Cách khấn Phật đúng cách là cúng trước bàn thờ Phật tại nhà hoặc chùa vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, trước khi đọc từ 3 đến 108 kinh.

Nếu không thể thực hiện thường xuyên, bạn nên làm vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng.

Thậm chí, không cần có bàn thờ, chỉ cần tâm tư nghĩ đến Phật rồi tự cúng cũng được.

Dưới đây là những bài khấn Phật đơn giản phù hợp với từng trường hợp cụ thể:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương (3 lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần).

Bài cầu an phổ biến

Khấn Tri ân

Hôm nay lại bước qua một ngày, con biết mình đã được nhiều may mắn, đã nhận được sự từ bi từ các vị Phật, Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.

Và cũng nhờ sự giúp đỡ của các vị mà con mới có được ngày hôm nay.

Con thành tâm kính quỳ đây để tri ân sâu sắc. (1 lạy)

Khấn Cầu an

Con thành tâm cầu nguyện cho sự an lành, bình yên, hạnh phúc đến với cha mẹ, anh em, người thân, cùng tất cả mọi người trên thế gian, bất kể có quan hệ thân tình hay không.

Con cầu xin với lòng thành, các vị Phật ở mọi hướng, Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng các vị từ bi phù trợ, giúp đỡ chúng con đạt được sự an lành, bình yên, và tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, từ bỏ sự sinh tử luân hồi. (1 lạy)

Khấn Cầu siêu

Con cũng thành tâm cầu siêu cho linh hồn cố quan, cha mẹ, tổ tiên, và những người thân của chúng ta qua nhiều đời kiếp.

Các linh hồn liên quan và không liên quan đến con, những linh hồn mà con đã gây tổn thương, giết chết trong quá khứ, cùng với những linh hồn chưa được siêu thoát vì chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào. Con cầu xin các vị từ bi của mười phương, các vị Phật, Bồ Tát, Đức A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng các vị giúp đỡ để các linh hồn được đưa về nơi thanh tịnh, tiếp tục hành trình về cõi Tịnh Độ. (1 lạy)

Khấn Sám hối

Nay con thành tâm sám hối với mọi tội lỗi con đã phạm từ nhiều kiếp trước đến nay, cũng như những tội lỗi con đã gây trong cuộc sống hiện tại.

Những tội do con vô tình hoặc có ý, gây tổn thương, giết chết người, làm tổn hại quan hệ thân tình hoặc bất kỳ lý do nào. Những tội do tham, sân, si, và do lòng ích kỷ, không minh mẫn. Từ bây giờ, con xin kiểm soát hành động, ý niệm để sám hối, sửa đổi và xin nguyện không tái phạm.

Con sám hối chân thành với tất cả tội lỗi của mình.

Hãy để chư vị Phật ở mọi hướng, Bồ Tát, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh lòng thành của con. (1 lạy)

Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Related Posts