Thiên đàng là gì? Thiên đàng có thật không? Thiên đàng ở đâu?

1. Thiên đàng là gì?

Thiên đàng là một điểm thực tế mà những người theo đạo Chúa trời sẽ sống sau khi qua cõi đời này. Trên thực tế, người ta hiểu thiên đường là nơi Chúa và các thiên thần sinh sống.

3 ý nghĩa của “thiên đàng”:

1) Từ “trời” (tiếng Do Thái: shamyim, tiếng Hy Lạp: ouranos) có thể có nghĩa là nơi ở của Chúa. Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va đã đặt ngôi Ngài trên trời, Nước Ngài cai trị tất cả mọi thứ” (Thi Thiên 103:19). Địa điểm của Đức Chúa Trời được đề cập đến liên quan đến ngọn núi của Ngài (Ê-xê-chi-ên 28:16).

2) Thiên đường cũng có thể ám chỉ các hành tinh, ngôi sao và thiên hà vô tận trong vũ trụ. Kinh Thánh nói: “Khi tôi xem các ngôi sao trên trời, những gì bàn tay Chúa đã tạo ra” (Thi Thiên 8:3).

3) Kinh Thánh nói về không khí bao quanh trái đất là trời hoặc các tầng trời (Sáng Thế Ký 1:7, 8). Xin lưu ý: để hiểu ý nghĩa của ba ý nghĩa này, cần phải nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh.

2. Thiên đàng có thật không?

Thiên đường là một nơi thực sự. Kinh Thánh khẳng định sự tồn tại của thiên đàng và mở cửa đến thiên đàng thông qua đức tin trong Chúa Giê-su Christ, nhưng không chỉ rõ vị trí địa lý của nó. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là “thiên đàng là nơi có Chúa.” Nơi được đề cập trong câu hỏi này được gọi là “thiên đàng thứ ba” và “địa đàng” trong 2 Cô-rinh-tô 12:1-4, nơi mà sứ đồ Phao-lô kể về một người được “bắt” lên thiên đàng và không thể mô tả được. Từ Hy Lạp dịch là “được cất lên” cũng được sử dụng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 để mô tả sự cất lên, trong đó những người tin Chúa sẽ được cất lên để ở với Chúa.

Có nhiều câu khác nhau cho thấy thiên đàng “ở trên” trái đất. Tại Tháp Ba bên, Đức Chúa Trời phán: “Hãy đến, chúng ta hãy xuống” (Sáng Thế Ký 11:7). Thiên đường được mô tả là “cao trên mặt đất” trong Thi Thiên 103:11, và là nơi Chúa “hãy nhìn xuống” trong Thi Thiên 14:2. Chúa Giê-su được mô tả là đã “lên trời” và “xuống từ trên trời” trong Giăng 3:13 (ESV). Trong Công vụ 1:9-11, Chúa Giê-su được mô tả là đã “lên trời”, và khi Đức Chúa Trời đưa Giăng lên trời trong Khải huyền 4:1, Ngài phán: “Hãy lên đây.” Những đoạn này cho thấy thiên đường không nằm trong vùng trời của trái đất và ngoài phạm vi của các hành tinh.

Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời là một thực thể tinh thần, nên “trời” không chỉ một nơi xa xôi mà Ngài sống. Điều này khác với các vị thần Hy Lạp được cho là sống ngoài trái đất trong một loại thiên văn tương tự với Bahamas. Đức Chúa Trời luôn ở gần chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài (Gia-cơ 4:8), và chúng ta được khuyến khích “đến gần” Ngài (Hê-bơ-rơ 10:1, 22). Hoàn toàn có thể nói rằng “thiên đường” nơi các thánh và thiên thần cư trú là một địa điểm, vì các thánh và thiên thần, là tạo vật của Chúa, tồn tại trong không gian và thời gian. Khi Đấng Sáng Tạo được cho là “ở trên trời”, người ta hiểu rằng Ngài tồn tại ở một mặt phẳng khác với chúng ta, chứ không phải ở một địa điểm khác.

Kinh Thánh thể hiện rõ rằng Đức Chúa Trời trên trời luôn ở gần những người tin Ngài dưới nắm đất. Tân Ước thường nhắc đến thiên đường. Tuy nhiên, mặc dù được nhắc đến thường xuyên, việc mô tả chi tiết vị trí của thiên đàng vẫn còn thiếu. Có thể Đức Chúa Trời chọn che giấu vị trí thiên đàng để tập trung vào Chúa của thiên đàng hơn là mô tả hoặc vị trí của nó. Quan trọng là biết “tại sao” và “ai” hơn là “ở đâu”. Tân Ước tập trung vào mục đích của thiên đàng và ai sống ở đó thay vì mô tả chính xác nó như thế nào hoặc nằm ở đâu. Địa ngục là nơi sự phân ly và trừng phạt (Ma-thi-ơ 8:12; 22:13). Mặt khác, thiên đường là nơi công bằng và niềm vui vĩnh cửu, và quan trọng hơn là thờ phục chúa made the prominentemente có ý nghĩa.

3. Thiên đàng ở đâu?

Kinh Thánh đảm bảo cho chúng ta rằng thiên đường là nơi trên trái đất. Chúa Giê-xu phán: “Trong nhà Cha có nhiều căn phòng; nếu không, tôi đã không nói với bạn. Tôi đi để chuẩn bị chỗ cho các con. Và nếu tôi đi để chuẩn bị chỗ cho các con, tôi sẽ trở lại và đem các con đến ở với tôi, để tôi ở đâu, các con sẽ ở đó” (Ga-lát 14,2-3). Thiên đường chứa những căn nhà được xây dựng từ vật chất để con người ở.

Bạn có thể gặp một người vô gia cư ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một cách nào đó, những người đồng bào Kitô là những người vô gia cư. Nhà thực sự của họ đang chờ đợi họ trên trời, nơi Chúa Giê-su Kitô đang chuẩn bị sẵn sàng. “Chúng ta biết rằng nếu người tạm trú trên trái đất bị phá hủy, người ta có một ngôi nhà từ Thiên Chúa trên trời, một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không phải do tay của người xây dựng. Trong khi đó, chúng ta đang than thở và mong mỏi để mặc áo của chúng ta trên thiên đàng” (2 Cô-rinh-tô 5:1-2).

Thiên đàng là một nơi thực sự mà linh hồn và tinh thần của bạn sống mãi mãi. Chúng ta biết rằng thiên đường là thực sự nhờ vào Chúa Giê-su Kitô, Người xuất phát từ thiên đàng. Là tội nhân, chúng ta không thể tự mình lên thiên đàng, nhưng Chúa Giê-su đã mở cánh cửa cho chúng ta đến đó bằng cách trả giá cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá.

Hãy đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giê-su Kitô ngay hôm nay và biết rằng bạn sẽ có sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Như Chúa Giê-su đã phán: “Ta là sự sống và sự sống. Ai tin vào Ta sẽ được sống biết mặc dù đã chết” (Ga-lát 11,25).

4. Thiên đàng như thế nào?

1) Mọi thứ sẽ trở nên mới

“Ta thấy một trời mới và một đất mới, vì trời và đất cũ đã trôi qua. Khối cửu huyền thì không còn nữa. Và tôi, Gio-an, thấy Thành Thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, xuống từ Thiên Chúa, tử tế như một cô dâu đã được trang điểm để chờ đón chồng mình”(Khải Huyền 21:1, 2).

2) Không có nước mắt hoặc đau khổ

“Đức Chúa Trời sẽ lau mọi giọt nước mắt trên mắt họ; không còn nỗi chết, không còn đau buồn, không còn khóc lóc. Không có nỗi đau nữa, vì các điều cũ đã qua đi”(Khải Huyền 21:4).

3) Hòa bình hoàn hảo

Đức Giê-hô-va phán: “Bầy sói và cừu con sẽ sống chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò, và bụi đất [sẽ là] thức ăn của rắn”(Ê-xơ-di 32:25).

4) Nhà và vườn nho

“Họ sẽ xây nhà và ở trong đó, trồng vườn nho và ăn trái của nó”(Esai 65:21).

5) Rừng cây trĩu trái

“Sẽ có đồng cỏ và đất hoang đều vui mừng với nhau, và đồng cỏ sẽ vui mừng và nở hoa như hoa hồng”(Esai 35:1).

5. Làm sao để đến Thiên Đàng?

Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện dễ dàng để chúng ta đến Thiên Đàng. Ngài đã làm phần khó khăn khi sai Con Ngài chết trên Thập Tự Giá cho chúng ta. Ngài đã trả giá vì tội lỗi của chúng ta để một ngày nào đó chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên Thiên Đàng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là con đường, và sự thật, và sự sống. Không ai đến cảnh Cha nếu không qua Thầy”(Gioan 14:6). Ngài cũng phán: “Ta là cửa; nếu ai vào qua tôi, người đó sẽ được cứu”(Gioan 10:9, NASB). Chúa Giê-xu không chỉ là con đường lên Thiên Đàng, mà Ngài còn là cánh cửa vào Thiên Đàng. Nếu bạn muốn đến Thiên Đàng, bạn phải đi qua cánh cửa dành cho “Chúa Giê-xu Kitô”. Không có cách nào khác để vào.

Giả sử bạn sắp chết và đứng trước cửa Thiên Đàng. Nếu Đức Chúa Trời hỏi rằng, ‘Tại sao ta nên cho bạn vào Thiên Đàng?’ bạn sẽ trả lời như thế nào?

Hãy để tôi làm câu chuyện này trở thành cái gì đó rất cá nhân. Nếu bạn chết đêm nay, bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ được vào Thiên Đàng không? Tôi đã nói rằng điều này quá quan trọng để chỉ nói “Tôi nghĩ vậy” hoặc “Tôi hy vọng vậy”. Nếu bạn sai, bạn sẽ sai mãi mãi.

Chúng ta cần một nền tảng vững chắc để đứng lên. Và chúng ta có điều đó trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su Kitô. Tất cả hy vọng vào Thiên Đàng của chúng ta được tập trung vào những gì Chúa Giê-su đã làm khi Ngài chết trên Thập Tự Giá vì tội lỗi của thế giới và sống lại từ cõi chết vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Related Posts