Rước kiệu có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của lễ rước kiệu trong truyền thống lễ hội

Rước kiệu là gì?

Rước kiệu mang ý nghĩa gì? Những loại kiệu rước phổ biến được sử dụng trong các nghi thức truyền thống hiện nay như thế nào? Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết cùng Đồ Thờ Hưng Vũ!

Rước kiệu là một nghi thức văn hóa truyền thống phổ biến trong các lễ hội làng (xã) ở Việt Nam. Thường thì khi tổ chức lễ hội, việc rước kiệu luôn được duy trì và bảo tồn. Nó mang ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng và đượ

Related Posts