Những Câu Hay Trong Kinh Thánh (hai ngôn ngữ Việt – Anh)

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mt4:4 One doesn’t dwell by bread alone, however by each phrase that comes forth from the mouth of God.

Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Mt5.4 Blessed are the type of coronary heart, for theirs is the dominion of heaven.

Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Mt5.6 Blessed are they who starvation and thirst for righteousness, for they are going to be happy.

Mt5.3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Mt5.3 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the dominion of heaven.

Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Mt5.5 Blessed are they who mourn, for they are going to be comforted.

Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Mt5.7 Blessed are the merciful, for they are going to be proven mercy.

Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Mt5.8 Blessed are the clear of coronary heart, for they’ll see God.

Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Mt5.10 Blessed are they who’re persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the dominion of heaven.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng. Mt5:13 You’re the salt of the earth. But when salt loses its style, with what can it’s seasoned? It’s now not good for something however to be thrown out and trampled underfoot.

Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Mt5.9 Blessed are the peacemakers, for they are going to be known as youngsters of God.

Mt5.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Mt5.11 Blessed are you after they insult you and persecute you and utter each type of evil in opposition to you (falsely) due to me

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Mt5:14 You’re the gentle of the world.

Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã. Mt5:23-24 Due to this fact, when you carry your present to the altar, and there recall that your brother has something in opposition to you, depart your present there on the altar, go and be reconciled together with your brother.

Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Mt5.48 So be good, simply as your heavenly Father is ideal.

Mt6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Mt6:3-4 While you give alms, don’t let your left hand know what your proper is doing, in order that your almsgiving could also be secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt5:37 Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Mt5:37 Let your ‘Sure’ imply ‘Sure,’ and your ‘No’ imply ‘No.’ Something extra is from the evil one.

Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng. Mt6:1 Take care to not carry out righteous deeds so that folks might even see them; in any other case, you’ll have no recompense out of your heavenly Father.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Mt6:6 While you pray, go to your internal room, shut the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

Mt6:14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Mt6:14-15 When you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But when you don’t forgive others, neither will your Father forgive your transgressions.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Mt6:24 Nobody can serve two masters. He’ll both hate one and love the opposite, or be devoted to 1 and despise the opposite. You can not serve God and mammon.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Mt6:33 Search first the dominion of God and his righteousness, and all these items might be given you.

Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không lấy đi được. Mt6:19-20 Don’t retailer up for yourselves treasures on earth, the place moth and decay destroy, and thieves break in and steal. However retailer up treasures in heaven, the place neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal.

Mt6.31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Mt6.31-32 Don’t worry about your life, what you’ll eat (or drink), or about your physique, what you’ll put on. Your heavenly Father is aware of that you just want all of them.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Mt6:34 Don’t worry about tomorrow; tomorrow will handle itself. Ample for a day is its personal evil.

Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Mt7:7 Ask and will probably be given to you; search and you’ll find; knock and the door might be opened to you.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Mt7:24 Everybody who listens to those phrases of mine and acts on them might be like a smart man who constructed his home on rock.

Mt10.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mt10.22 You may be hated by all due to my title, however whoever endures to the top might be saved.

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Mt7.12 Do to others no matter you’d have them do to you.

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Mt10:16 I’m sending you want sheep within the midst of wolves; so be shrewd as serpents and easy as doves.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mt10:19-20 After they hand you over, don’t worry about how you might be to talk or what you might be to say. You may be given at that second what you might be to say. For it won’t be you who communicate however the Spirit of your Father talking by means of you.

Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Mt10:27 What I say to you within the darkness, communicate within the gentle; what you hear whispered, proclaim on the housetops.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy. Mt10:32-33 Everybody who acknowledges me earlier than others I’ll acknowledge earlier than my heavenly Father. However whoever denies me earlier than others, I’ll deny earlier than my heavenly Father.

Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mt10:42 Whoever offers solely a cup of chilly water to certainly one of these little ones to drink as a result of he’s a disciple-amen, I say to you, he will certainly not lose his reward.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Mt10:28 Don’t be afraid of those that kill the physique however can’t kill the soul; reasonably, be afraid of the one who can destroy each soul and physique in Gehenna.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được Mt10:38-39 Whoever doesn’t take up his cross and observe after me shouldn’t be worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will discover it.

Mt10:40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Mt10:40 Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who despatched me.

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mt11:25 I give reward to you, Father, Lord of heaven and earth, for though you will have hidden these items from the smart and the discovered you will have revealed them to the childlike.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mt11:29 Take my yoke upon you and study from me, for I’m meek and humble of coronary heart; and you’ll find relaxation on your selves. For my yoke is straightforward, and my burden gentle.

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Mt16:24 Whoever needs to come back after me should deny himself, take up his cross, and observe me.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mt11:28 Come to me, all you who labor and are burdened, and I offers you relaxation.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là mẹ Ta. Mt12:50 Whoever does the need of my heavenly Father is my brother, and sister, and mom.

Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Mt16:25 Whoever needs to avoid wasting his life will lose it, however whoever loses his life for my sake will discover it.

Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. Mt17:20 If in case you have religion the scale of a mustard seed, you’ll say to this mountain, ‘Transfer from right here to there,’ and it’ll transfer. Nothing might be not possible for you.

Mt19.29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Mt19.29 Everybody who has given up homes or brothers or sisters or father or mom or youngsters or lands for the sake of my title will obtain 100 instances extra, and can inherit everlasting life.

Mt20:28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mt20:28 Simply so, the Son of Man didn’t come to be served however to serve and to offer his life as a ransom for a lot of.

Mt18:21-22 Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”… Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Mt18:21-22 If my brother sins in opposition to me, how typically should I forgive him? As many as seven instances? “I say to you, not seven instances however seventy-seven instances.”

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Mt20:26-27 Whoever needs to be nice amongst you shall be your servant; whoever needs to be first amongst you shall be your slave.

Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. Mt21:22 No matter you ask for in prayer with religion, you’ll obtain.

Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Mt22:21 Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.

Mt23.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Mt23.11 The best amongst you have to be your servant.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Mt25:40 ‘Amen, I say to you, no matter you probably did for certainly one of these least brothers of mine, you probably did for me.’

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Mt22:37,39 You shall love the Lord, your God, with all of your coronary heart, with all of your soul, and with all of your thoughts. You shall love your neighbor as your self.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Mt23:12 Whoever exalts himself might be humbled; however whoever humbles himself might be exalted.

Mt24.42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Mt24.42 Keep awake! For you have no idea on which day your Lord will come.

Mt28.19 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mt28.19 Go, and make disciples of all nations, baptizing them within the title of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit.

Mc 1:11 “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Mk 1:11 “You’re my beloved Son; with you I’m nicely happy.”

Mc 8:36 Được cả thế giian mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Mk 8:36 What revenue is there for one to realize the entire world and forfeit his life?

Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mk 1:3 ‘Put together the best way of the Lord, make straight his paths.’

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Mk 4:24 The measure with which you measure might be measured out to you, and nonetheless extra might be given to you.

Mc 6:50 Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! Mk 6:50 “Take braveness, it’s I, don’t be afraid!”

Mc10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Mk10:43-44 Whoever needs to be nice amongst you can be your servant; whoever needs to be first amongst you can be the slave of all.

Mc11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Mk11:23 Whoever says to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the ocean,’ and doesn’t doubt in his coronary heart however believes that what he says will occur, it shall be carried out for him.

Mc13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần Mk13:11 After they lead you away and hand you over, don’t worry beforehand about what you might be to say. However say no matter might be given to you at that hour. For it won’t be you who’re talking however the holy Spirit.

Mc9:41 Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mk9:41 Anybody who offers you a cup of water to drink since you belong to Christ, amen, I say to you, will certainly not lose his reward.

Mc11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Mk11:25 While you stand to wish, forgive anybody in opposition to whom you will have a grievance, in order that your heavenly Father might in flip forgive you your transgressions.

Mc13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mk13:13 You may be hated by all due to my title. However the one who perseveres to the top might be saved.

Mc16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏi. Mk16:17-18 In my title they’ll drive out demons, they’ll communicate new languages. They may choose up serpents, and in the event that they drink any lethal factor, it won’t hurt them. They may lay palms on the sick, and they’ll get better.

Lc 1:46-47 Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Lk 1:46-47 My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior.

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lk 1:52 He has thrown down the rulers from their thrones however lifted up the lowly.

Mc14:38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Mk14:38 Watch and pray that you could be not endure the check. The spirit is prepared however the flesh is weak.

Lc 1:49-50 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Lk 1:49-50 The Mighty One has carried out nice issues for me, and holy is his title. His mercy is from age to age to those that concern him.

Lc 6:20 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Lk 6:20 Blessed are you who’re poor, for the dominion of God is yours.

Lc 6:22-23 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Lk 6:22-23 Blessed are you when folks hate you, and after they exclude and insult you, and denounce your title as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap on your reward might be nice in heaven.

Lc 6:37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Lk 6:37 Cease judging and you’ll not be judged. Cease condemning and you’ll not be condemned. Forgive and you can be forgiven.

Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Lk 6:28 Bless those that curse you, pray for individuals who mistreat you.

Lc 6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì TC sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Lk 6:38 Give and items might be given to you; an excellent measure, packed collectively, shaken down, and overflowing, might be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.

Lc10:3 Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Lk10:3 I’m sending you want lambs amongst wolves.

Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Lk10:19 I’ve given you the facility ‘to tread upon serpents’ and scorpions and upon the complete power of the enemy and nothing will hurt you.

Lc11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Lk11:9-10 I inform you, ask and you’ll obtain; search and you’ll find; knock and the door might be opened to you.

Lc12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Lk12:4-5 Don’t be afraid of those that kill the physique however after that may do no extra. Be afraid of the one who after killing has the facility to solid into Gehenna.

Lc12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Lk12:32 Don’t be afraid any longer, little flock, on your Father is happy to provide the kingdom.

Lc11:28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lk11:28 Blessed are those that hear the phrase of God and observe it.

Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Lk12:7 The hairs of your head have all been counted. Don’t be afraid. You’re value greater than many sparrows.

Lc12:8-9 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Lk12:8-9 Everybody who acknowledges me earlier than others the Son of Man will acknowledge earlier than the angels of God. However whoever denies me earlier than others might be denied earlier than the angels of God.

Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Lk16:10 The one that is reliable in very small issues can be reliable in nice ones; and the one who is dishonest in very small issues can be dishonest in nice ones.

Lc16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của. Lk16:13 No servant can serve two masters. He’ll both hate one and love the opposite, or be devoted to 1 and despise the opposite. You can not serve God and mammon.

Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Lk17:4 And if he wrongs you seven instances in in the future and returns to you seven instances saying, ‘I’m sorry,’ it’s best to forgive him.

Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Lk17:6 If in case you have religion the scale of a mustard seed, you’d say to (this) mulberry tree, ‘Be uprooted and planted within the sea,’ and it might obey you.

Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Lk21:17-18 You may be hated by all due to my title, however not a hair in your head might be destroyed.

Lc21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Lk21:36 Be vigilant always and pray that you’ve got the energy to flee the tribulations which might be imminent and to face earlier than the Son of Man.

Lc 22:26 Anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Lk 22:26 Amongst you it shall not be so. Reasonably, let the best amongst you be because the youngest, and the chief because the servant.

Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn thầy (Gioan) phải lu mờ đi. Jn3:30 He should improve; I (John) should lower.

Ga4:13-14 Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Ta cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Jn4:13-14 Everybody who drinks this water might be thirsty once more; however whoever drinks the water I shall give won’t ever thirst; the water I shall give will change into in him a spring of water welling as much as everlasting life.

Lc22:40 “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Lk22:40 “Pray that you could be not endure the check.”

Lc24:36 “Bình an cho anh em!” Lk24:36 “Peace be with you.”

Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Jn4:24 God is Spirit, and those that worship him should worship in Spirit and fact.

Ga6:35 Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ! Jn6:35 I’m the bread of life; whoever involves me won’t ever starvation, and whoever believes in me won’t ever thirst.

Ga6:56 Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy. Jn6:56 Whoever eats my flesh and drinks my blood stays in me and I in him.

Ga7:37b-38 Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Jn7: 37b-38 Let anybody who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of dwelling water will circulate from inside him.’

Ga6:51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống. Jn6:51 I’m the dwelling bread that got here down from heaven; whoever eats this bread will dwell eternally; and the bread that I’ll give is my flesh for the lifetime of the world.

Ga6:63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Jn6:63 It’s the Spirit that offers life, whereas the flesh is of no avail. The phrases I’ve spoken to you might be spirit and life.

Ga8:12 Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Jn8:12 “I’m the sunshine of the world. Whoever follows me won’t stroll in darkness, however could have the sunshine of life.”

Ga10:27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Jn10:27 My sheep hear my voice; I do know them, they usually observe me.

Ga11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Jn11:25 I’m the resurrection and the life; whoever believes in me even when he dies, will dwell.

a12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Jn12:24 Amen, amen, I say to you, until a grain of wheat falls to the bottom and dies, it stays only a grain of wheat; but when it dies, it produces a lot fruit.

Ga12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Jn12:25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life on this world will protect it for everlasting life.

Ga12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Jn12:26 Whoever serves me should observe me, and the place I’m, there additionally will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

Ga13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Jn13:14 If I, due to this fact, the grasp and instructor, have washed your ft, you ought to clean each other’s ft.

Ga13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Jn13:34 I offer you a brand new commandment: love each other. As I’ve beloved you, so that you additionally ought to love each other.

Ga14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. Jn14:12 Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and can do better ones.

Ga13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau. Jn13:35 That is how all will know that you’re my disciples, when you’ve got love for each other.

Ga14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Jn14:1 Don’t let your hearts agonize. You place confidence in God; have religion additionally in me.

Ga14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Jn14:16 I’ll ask the Father, and he offers you one other Advocate to be with you all the time.

Ga14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Jn14:23 Whoever loves me will preserve my phrase, and my Father will love him, and we’ll come to him and make our dwelling with him.

Ga14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Jn14:26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will ship in my name-he will educate you every little thing and remind you of all that I informed you.

Ga14:27 Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Jn14:27 Peace I depart with you; my peace I give to you. Not because the world offers do I give it to you. Don’t let your hearts agonize or afraid.

Ga15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Jn15:15 I now not name you slaves, as a result of a slave doesn’t know what his grasp is doing. I’ve known as you mates, as a result of I’ve informed you every little thing I’ve heard from my Father.

Ga14:21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Jn14:21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me might be beloved by my Father, and I’ll love him and reveal myself to him.

Ga15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Jn15:5 I’m the vine, you’re the branches, Whoever stays in me and I in him will bear a lot fruit, as a result of with out me you are able to do nothing.

Ga15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Jn15:8 By that is my Father glorified, that you just bear a lot fruit and change into my disciples.

Ga15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Jn15:20 Keep in mind the phrase I spoke to you, ‘No slave is larger than his grasp.’ In the event that they persecuted me, they may also persecute you. In the event that they stored my phrase, they may also preserve yours.

Ga16:33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Jn16:33 I’ve informed you this so that you just might need peace in me. On the earth you’ll have bother, however take braveness, I’ve conquered the world.

Cv 20:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái. Acts 20:19 I served the Lord with all humility and with the tears and trials that got here to me due to the plots of the Jews.

Ga15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Jn15:18 If the world hates you, notice that it hated me first.

Ga20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Jn20:21 “Peace be with you. Because the Father has despatched me, so I ship you.”

Cv 20:35 “Cho thì có phúc hơn là nhận.” Acts 20:35 ‘It’s extra blessed to offer than to obtain.’

Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Rom 6:8 If, then, now we have died with Christ, we imagine that we will additionally dwell with him.

Rm 8:10 Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Rom 8:10 If Christ is in you, though the physique is useless due to sin, the spirit is alive due to righteousness.

Rm 8:11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Rom 8:11 If the Spirit of the one who raised Jesus from the useless dwells in you, the one who raised Christ from the useless will give life to your mortal our bodies additionally, by means of his Spirit that dwells in you.

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Rom 7:15 What I do, I don’t perceive. For I don’t do what I would like, however I do what I hate.

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Rom 8:13 When you dwell based on the flesh, you’ll die, but when by the spirit you set to loss of life the deeds of the physique, you’ll dwell.

Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” Rom 8:15 For you didn’t obtain a spirit of slavery to fall again into concern, however you acquired a spirit of adoption, by means of which we cry, “Abba, Father!”

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Rom 12:14-15 Bless those that persecute (you), bless and don’t curse them. Rejoice with those that rejoice, weep with those that weep.

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Rom 14:17 For the dominion of God shouldn’t be a matter of food and drinks, however of righteousness, peace, and pleasure within the holy Spirit.

1Cor 1:5 Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 1Cor 1:5 I give because of my God all the time in your account for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, that in him you had been enriched in each means, with all discourse and all information.

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Rom 12:21 Don’t be conquered by evil however conquer evil with good.

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa. Rom 15:9 I’ll reward you among the many Gentiles and sing praises to your Title.

1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 1Cor 1:10 Within the title of our Lord Jesus Christ, that each one of you agree in what you say, and that there be no divisions amongst you, however that you just be united in the identical thoughts and in the identical objective.

1Cor 1:18 Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 1Cor 1:18 The message of the cross is foolishness to those that are perishing, however to us who’re being saved it’s the energy of God.

1Cor 2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 1Cor 2:10 God has revealed to us by means of the Spirit. For the Spirit scrutinizes every little thing, even the depths of God.

1Cor 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 1Cor 2:12 We’ve got not acquired the spirit of the world however the Spirit that’s from God, in order that we might perceive the issues freely given us by God.

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 1Cor 3:16 Do you not know that you’re the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 1Cor 6:20 For you will have been bought at a value. Due to this fact, glorify God in your physique.

1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. 1Cor 7:23 You might have been bought at a value. Don’t change into slaves to human beings.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp. 1Cor 10:13 No trial has come to you however what’s human. God is trustworthy and won’t allow you to be tried past your energy; however with the trial he may also present a means out, so that you just might be able to bear it.

1Cor 13:3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 1Cor 13:3 If I give away every little thing I personal, and if I hand my physique over in order that I’ll boast however don’t have love, I achieve nothing.

1Cor 14:12 Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh. 1Cor 14:12 So with yourselves: because you try eagerly for spirits, search to have an abundance of them for build up the church.

1Cor 10:31 Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. 1Cor 10:31 Whether or not you eat or drink, or no matter you do, do every little thing for the glory of God.

1Cor 13:7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 1Cor 13:7 Love bears all issues, believes all issues, hopes all issues, endures all issues.

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 1Cor 14:1 Pursue love, however try eagerly for the religious items, above all that you could be prophesy.

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 1Cor 15:19 If for this life solely now we have hoped in Christ, we’re probably the most pitiable folks of all.

2Cor 2:7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng. 2Cor 2:7 Quite the opposite, it’s best to forgive and encourage him as an alternative, or else the particular person could also be overwhelmed by extreme ache.

2Cor 1:4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. 2Cor 1:4 Lord Jesus Christ who encourages us in our each affliction, in order that we might be able to encourage those that are in any affliction with the encouragement with which we ourselves are inspired by God.

2Cor 7:6 Thiên Chúa, Đấng an ủi những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Ti-tô đến. 2Cor 7:6 God, who encourages the downcast, inspired us by the arrival of Titus.

2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. 2Cor 8:9 Lord Jesus Christ, that on your sake he grew to become poor though he was wealthy, in order that by his poverty you would possibly change into wealthy.

2Cor 9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 2Cor 9:7 Every should do as already decided, with out disappointment or compulsion, for God loves a cheerful giver.

2Cor 9:13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Ki-tô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. 2Cor 9:13 By means of the proof of this service, you might be glorifying God on your obedient confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution to them and to all others.

2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. 2Cor 12:9 My grace is enough for you, for energy is made good in weak spot.

Gl 5:17 Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Gal 5:17 For the flesh has needs in opposition to the Spirit, and the Spirit in opposition to the flesh; these are opposed to one another, so that you could be not do what you need.

2Cor 9:15 Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban! 2Cor 9:15 Thanks be to God for his indescribable present!

2Cor 13:11 Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. 2Cor 13:11 Brothers and sisters, rejoice. Mend your methods, encourage each other, agree with each other, dwell in peace, and the God of affection and peace might be with you.

Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi. Gal 2:20 I dwell, now not I, however Christ lives in me.

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Gal 5:22 The fruit of the Spirit is love, pleasure, peace, endurance, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control.

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Gal 5:24 those that belong to Christ (Jesus) have crucified their flesh with its passions and needs.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Gal 5:25 If we dwell within the Spirit, allow us to additionally observe the Spirit.

Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời. Gal 6:8 The one who sows for flesh will reap corruption from flesh, however the one who sows for spirit will reap everlasting life from spirit.

Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Eph1:4 In Christ, He selected us in him, earlier than the muse of the world.

Ep1:7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Eph1:7 In him now we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his

Ep1:13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã được nghe lời chân lý à Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Eph1:13 In him you additionally, who’ve heard the phrase of fact, the gospel of your salvation, and have believed in him, had been sealed with the promised holy Spirit.

Ep 2:8 Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Eph 2:8 For by grace you will have been saved by means of religion, and this isn’t from you; it’s the present of God.

Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Eph 2:22 By means of Him the entire construction is held collectively and grows right into a temple sacred within the Lord by the Spirit.

Ep 2:4-5 Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Eph 2:4-5 God, who’s wealthy in mercy, due to the nice love he had for us,even after we had been useless in our transgressions, introduced us to life with Christ (by grace you will have been saved).

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Kitô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Eph 2:10 For we’re his handiwork, created in Christ Jesus for the great works that God has ready upfront.

Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Kitô ngự trong tâm hồn; được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Ðức Kitô. Eph 3:17-19 Christ might dwell in your hearts by means of religion; that you just, rooted and grounded in love, might have energy to understand with all of the holy ones what’s the breadth and size and top and depth, and to know the love of Christ.

Ep 3:20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Eph 3:20 Now to him who is ready to accomplish excess of all we ask or think about, by the facility at work inside us.

Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới. Eph 4:22-24 It’s best to put away the outdated self of your former lifestyle, corrupted by means of deceitful needs, and be renewed within the spirit of your minds.

Ep 5:2 Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Eph 5:2 Dwell in love, as Christ beloved us and handed himself over for us as a sacrificial providing to God for a aromatic aroma.

Ep 4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Eph 4:3 Attempt to protect the unity of the spirit by means of the bond of peace.

Ep 4:32 phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. Eph 4:32 Be type to 1 one other, compassionate, forgiving each other as God has forgiven you in Christ.

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Eph 5:11 Take no half within the fruitless works of darkness; reasonably expose them.

Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Eph 5:19 Addressing each other (in) psalms and hymns and religious songs, singing and enjoying to the Lord in your hearts.

Ep 6:1-2 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Eph 6:1-2 Youngsters, obey your mother and father (within the Lord), for that is proper. “Honor your father and mom.” That is the primary commandment with a promise.

Ep 6:11-12A Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng. Eph 6:11-12A Placed on the armor of God so that you just might be able to stand agency in opposition to the ways of the satan. For our wrestle shouldn’t be with flesh and blood however with the principalities, with the powers.

Ep 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Eph 5:20 Give thanks all the time and for every little thing within the title of our Lord Jesus Christ to God the Father.

Ep 6:7-8 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. Eph 6:7-8 Willingly serving the Lord and never human beings, figuring out that every might be requited from the Lord for no matter good he does, whether or not he’s slave or free.

Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Eph 6:18 With all prayer and supplication, pray at each alternative within the Spirit.

Cl 1:12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Col 1:12 Giving because of the Father, who has made you match to share within the inheritance of the holy ones in gentle.

Cl 2:13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Col 2:13 You had been buried with him in baptism, wherein you had been additionally raised with him by means of religion within the energy of God, who raised him from the useless.

Cl 3:16a Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Col 3:16a Let the phrase of Christ dwell in you richly, as in all knowledge you educate.

Cl 2:7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. Col 2:7 Acquired Christ Jesus the Lord, stroll in him, rooted in him and constructed upon him and established within the religion as you had been taught, abounding in thanksgiving.

Cl 3:13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Col 3:13 Bear with each other and forgiving each other, if one has a grievance in opposition to one other; because the Lord has forgiven you, so should you additionally do.

Cl 3:16b Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Col 3:16b Admonish each other, singing psalms, hymns, and religious songs with gratitude in your hearts to God.

Cl 3:17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Col 3:17 No matter you do, in phrase or in deed, do every little thing within the title of the Lord Jesus, giving because of God the Father by means of him.

Cl 4:2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Col 4:2 Persevere in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

1Tx 5:16-17 Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. 1Thes 5:16-17 Rejoice all the time. Pray with out ceasing.

Cl 3:20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Col 3:20 Youngsters, obey your mother and father in every little thing, for that is pleasing to the Lord.

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 1Thes 5:4 You, brothers, usually are not in darkness, for that day to overhaul you want a thief. For all of you might be youngsters of the sunshine 1 and kids of the day. We’re not of the night time or of darkness.

1Tx 5:16-18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 1Thes 5:16-18 In all circumstances give thanks, for that is the need of God for you in Christ Jesus.

2Tx 3:16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. 2Thes 3:16 Might the Lord of peace himself offer you peace always and in each means. The Lord be with all of you.

1Tm 1:12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. 1Tm 1:12 I’m grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, as a result of he thought-about me reliable in appointing me to the ministry.

2Tm 4:2 Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 2Tm 4:2 Proclaim the phrase; be persistent whether or not it’s handy or inconvenient; persuade, reprimand, encourage by means of all endurance and educating.

1Tx 5:21-22 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 1Thes 5:21-22 Take a look at every little thing; retain what is nice. Chorus from each type of evil.

2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 2Tm 1:7 God didn’t give us a spirit of cowardice however reasonably of energy and love and self-control.

Tt 3:5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Ti 3:5 Not due to any righteous deeds we had carried out however due to his mercy, he saved us by means of the bathtub of rebirth and renewal by the holy Spirit.

Dt 8:10b Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta. Heb 8:10b I’ll put my legal guidelines of their minds and I’ll write them upon their hearts. I might be their God, they usually shall be my folks.

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Heb 12:6 Whom the Lord loves, he disciplines; he scourges each son he acknowledges.

Gc 1:12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. Jas 1:12 Blessed is the person who perseveres in temptation, for when he has been proved he’ll obtain the crown of life that he promised to those that love him.

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Heb 4:12 Certainly, the phrase of God resides and efficient, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and capable of discern reflections and ideas of the center.

Gc 1:3 Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Jas 1:3 For that the testing of your religion produces perseverance.

Gc 1:25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Jas 1:25 The one who friends into the proper legislation of freedom and perseveres, and isn’t a hearer who forgets however a doer who acts, such a one shall be blessed in what he does.

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Jas 2:26 For simply as a physique with out a spirit is useless, so additionally religion with out works is useless.

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. Jas 4:10 Humble yourselves earlier than the Lord and he’ll exalt you.

1Pr 1:7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 1Pt 1:7 The genuineness of your religion, extra treasured than gold that’s perishable despite the fact that examined by fireplace, might show to be for reward, glory, and honor on the revelation of Jesus Christ.

Gc 3:5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Jas 3:5 In the identical means the tongue is a small member and but has nice pretensions. Take into account how small a hearth can set an enormous forest ablaze.

Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. Jas 5:13 Is anybody amongst you struggling? He ought to pray. Is anybody in good spirits? He ought to sing reward.

1Pr 1:16 “Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh”. 1Pt 1:16 “Be holy as a result of I’m holy.”

1Pr 2:10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. 1Pt 2:10 When you had been “no folks” however now you might be God’s folks; you “had not acquired mercy” however now you will have acquired mercy.

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ. 1Pt 2:2 Like new child infants, lengthy for pure religious milk in order that by means of it you could develop into salvation.

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 1Pt 4:10 As each has acquired a present, use it to serve each other pretty much as good stewards of God’s various grace.

1Pr 4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. 1Pt 4:14 If you’re insulted for the title of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you.

1Pr 4:16 Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. 1Pt 4:16 Whoever is made to endure as a Christian shouldn’t be ashamed however glorify God due to the title.

1Pr 5:5 Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 1Pt 5:5 Humility in your dealings with each other, for: “God opposes the proud however bestows favor on the standard.”

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he’s trustworthy and simply and can forgive our sins and cleanse us from each wrongdoing.

1Ga 4:4 Hỡi anh em bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. 1Jn 4:4 You belong to God, youngsters, and you’ve got conquered them, for the one who’s in you is larger than the one who’s on the planet.

1Ga 4:10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 1Jn 4:10 In that is love: not that now we have beloved God, however that he beloved us and despatched his Son as expiation for our sins.

1Ga 3:18 Hỡi anh em bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 1Jn 3:18 Youngsters, allow us to love not in phrase or speech however in deed and fact.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 1Jn 4:8 Whoever is with out love doesn’t know God, for God is love.

2Ga 1:3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật và tình thương. 2Jn 1:3 On this means we all know that we love the kids of God after we love God and obey his commandments.

Gđ1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần. Jude1:20 However you, beloved, construct yourselves up in your most holy religion; pray within the holy Spirit.

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Phil 2:3-4 Do nothing out of selfishness or out of vainglory; reasonably, humbly regard others as extra vital than yourselves, every searching not for his personal pursuits, however (additionally) everybody for these of others.

Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô. Phil 3:8 I even contemplate every little thing as a loss due to the supreme good of figuring out Christ Jesus my Lord. For his sake I’ve accepted the lack of all issues and I contemplate them a lot garbage, that I’ll achieve Christ.

Pl 1:21 Ðối với tôi, sống là Ðức Ki-tô, và chết là một mối lợi. Phil 1:21 For to me life is Christ, and loss of life is achieve.

Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Phil 3:7 No matter features I had, these I’ve come to think about a loss due to Christ.

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Phil 4:6 Don’t have any anxiousness in any respect, however in every little thing, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests identified to God.

Kh 3:3 Ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Rv 3:3 Keep in mind then the way you accepted and heard; preserve it, and repent. If you’re not watchful, I’ll come like a thief, and you’ll by no means know at what hour I’ll stumble upon you.

2Pr 3:9b Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 2Pt 3:9b God is affected person with you, not wishing that any ought to perish however that each one ought to come to repentance.

1Ga 2:9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. 1Jn 2:9 Whoever says he’s within the gentle, but hates his brother, continues to be within the darkness.

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su. Phil 4:19 My God will absolutely provide no matter you want, in accord together with his wonderful riches in Christ Jesus.

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 1Jn 1:9 If we acknowledge our sins, he’s trustworthy and simply and can forgive our sins and cleanse us from each wrongdoing.

1Ga 2:15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. 1Jn 2:15 Don’t love the world or the issues of the world. If anybody loves the world, the love of the Father shouldn’t be in him.

1Ga 3:17 Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? 1Jn 3:17 If somebody who has worldly means sees a brother in want and refuses him compassion, how can the love of God stay in him?

1Ga 4:9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 1Jn 4:9 On this means the love of God was revealed to us: God despatched his solely Son into the world in order that we’d have life by means of him.

Ga 3:5 Chúa Giêsu trả lời: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Jn 3:5 Jesus answered, Amen, amen, I say to you, nobody can enter the dominion of God with out being born of water and Spirit.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 1Jn 4:8 Whoever is with out love doesn’t know God, for God is love.

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần! 1Jn 5:21 Youngsters, be in your guard in opposition to idols.

Ga 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Jn 20:22 He breathed on them and mentioned to them, “Obtain the Holy Spirit”.

1Cor3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 1Cor3:16 Do you not know that you’re the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

Cv 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Acts 2:18 Certainly, upon my servants and my handmaids I’ll pour out a portion of my spirit in these days, they usually shall prophesy.

Rm 8:27 Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Rom 8:27 The one who searches hearts is aware of what’s the intention of the Spirit, as a result of it intercedes for the holy ones based on God’s will.

1Cor14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 1Cor14:1 Pursue love, however try eagerly for the religious items, above all that you could be prophesy.

Rm 8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Rom 8:5 For individuals who dwell based on the flesh are involved with the issues of the flesh, however those that dwell based on the spirit with the issues of the spirit.

2Cor1:22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. 2Cor1:22 He has additionally put his seal upon us and given the Spirit in our hearts as a primary installment.

Nguồn: http://www.thanhlinh.internet/node/1708

Related Posts