Kinh Thánh Cựu Ước

Kinh Thánh Cựu Ước là phần đầu tiên của bộ Kinh Thánh Công Giáo, gồm 46 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả khác nhau, trong khoảng thời gian từ thế kỷ X đến thế kỷ I TCN. Cuốn sách được viết sau cùng là Sách Khôn Ngoan, vào khoảng năm 50-30 trước sự kiện Chúa Giáng Sinh.

Mục lục Kinh Thánh Cựu Ước

Nguyên bản theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần âm thanh do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng với các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.

I. Ngũ Thư

01. Sách Sáng Thế 02. Sách Xuất Hành 03. Sách Lê-vi 04. Sách Dân Số 05. Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Sách Giô-suê 07. Sách Thủ Lãnh 08. Sách Rút 09. Sách Sa-mu-en 1 10. Sách Sa-mu-en 2 11. Sách Các Vua 1 12. Sách Các Vua 2 13. Sách Sử Biên 1 14. Sách Sử Biên 2 15. Sách Ét-ra 16. Sách Nơ-khe-mi-a 17. Sách Tô-bi-a 18. Sách Giu-đi-tha 19. Sách Ét-te 20. Sách Ma-ca-bê 1 21. Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Sách Gióp 23. Sách Thánh Vịnh 24. Sách Châm Ngôn 25. Sách Giảng Viên 26. Sách Diễm Ca 27. Sách Khôn Ngoan 28. Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Sách Ngôn Sứ I-sai-a 30. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a 31. Sách Ai Ca 32. Sách Ba-rúc 33. Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en 34. Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en 35. Sách Ngôn Sứ Hô-sê 36. Sách Ngôn Sứ Giô-en 37. Sách Ngôn Sứ A-mốt 38. Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a 39. Sách Ngôn Sứ Giô-na 40. Sách Ngôn Sứ Mi-kha 41. Sách Ngôn Sứ Na-khum 42. Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc 43. Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a 44. Sách Ngôn Sứ Khác-gai 45. Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a 46. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Nội Dung Kinh Thánh Cựu Ước

1. Ngũ Thư

Ngũ Thư ghi chép những sự kiện lịch sử, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa Thiên Chúa và con người. Nội dung của các cuốn sách Ngũ Thư xác lập những niềm tin căn bản sau:

– Có một Đấng quyền năng là Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người. Đấng đó duy nhất và vĩnh cửu.

– Thiên Chúa đã chọn Abraham làm tổ phụ, dẫn dắt dân Israel và ban cho họ đất hứa để trở thành một dân tộc.

– Qua những vị lãnh đạo được chọn, Thiên Chúa ban Lề Luật và cứu dân khỏi kẻ thù. Tôn giáo của dân Israel là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và tuân thủ Lề Luật đó.

2. Các sách Lịch Sử

Các sách Lịch Sử ghi lại những biến động trong lịch sử của dân Israel, để tường minh điều này: khi dân Israel tôn thờ Thiên Chúa và trung thành với Lề Luật, họ được Thiên Chúa ban phước và giúp họ đánh bại kẻ thù. Ngược lại, khi họ không tuân thủ Lề Luật, quên mất Thiên Chúa, họ sẽ rơi vào cảnh nghèo đói và trở thành nô lệ của các dân tộc khác.

3. Các sách Giáo Huấn

Các sách Giáo Huấn có mục đích truyền đạt kinh nghiệm sống của những thánh hiền, nhằm giúp dân chúng hiểu điều đúng đắn và sự thông thái phù hợp với Lề Luật. Ngoài ra, thông qua Sách Thánh Vịnh, các thánh nhân còn dạy người đọc về cách cầu nguyện với Thiên Chúa.

4. Các sách Ngôn Sứ

Ngôn Sứ là những người được Thiên Chúa mời gọi để nói lời của Người và đại diện cho Người. Các Ngôn Sứ không chỉ truyền đạt tin mừng bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống của mình. Vì lời chân thật mà họ nói, họ bị người ta ghét bỏ, đánh đập, xỉ nhục, bắt giam, bị tuyên án nhục nhã và sát hại.

Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi liên tục đối với dân Israel để họ sửa đổi cuộc sống và quay trở lại với Thiên Chúa. Đồng thời, qua những cuốn sách này, các Ngôn Sứ cũng thông báo với dân Chúa rằng Người sẽ sai một Người Cứu Độ cho loài người.

Nội dung của Kinh Thánh Cựu Ước chứa đựng nhiều chi tiết tiên tri về những sự kiện sẽ xảy ra và được làm rõ trong Kinh Thánh Tân Ước. Những gì được viết trong Cựu Ước cũng là Lời Chúa và được Giáo Hội sử dụng trong các nghi lễ Phụng Vụ. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu và chào đón Cựu Ước với thái độ nghiêm túc và kính trọng.

Related Posts