Thánh Phaolô – Ai là Ông? Tiểu Sử Cuộc Đời Thánh Phaolô Tông Đồ?

1. Thánh Phaolô – Ai là Ông?

Thánh Phaolô, trước đây được biết đến với tên Saul of Tarsus, hay còn được gọi là Sứ Đồ Phaolô và Thánh Phaolô, là một sứ đồ Cơ đốc giáo, người đã truyền bá giáo lý của Chúa Giê-su trong thế giới thế kỷ thứ nhất. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong thời đại của Tông đồ và đã thành lập một số cộng đồng Cơ đốc giáo ở Tiểu Á và Châu Âu từ năm 40 đến năm 50 sau Công nguyên.

2. Tiểu Sử Thánh Phaolô Tông Đồ:

Ông lần đầu tiên được biết đến trong Sách Công vụ (7:58-8:1) với tên gọi Saul; và sau đó, trong Công vụ 13:9, ông được miêu tả là “Saul, còn được gọi là Phaolô.” Là một người Do Thái, ông mang tên của vua đầu tiên của I-sơ-ra-en (1 Sa-mu-en 9:2, 17); nhưng với tư cách là một công dân tự do của Đế chế, ông cũng có một tên La Mã. Trong thời kỳ này trong lịch sử, nhiều người Do Thái có hai tên, một tên Hebrew và một tên Greek hoặc La Mã. Là con của bộ tộc Bê-nja-min (Rô-ma 11:1; Phi-líp 3:5; 2 Cô-rinh-tô 11:22), Phaolô tự hào mình là “người Do Thái” và là “người Hê-bơ-rơ, người thuộc dòng dõi Hê-bơ-rơ, là một Pha-ri-si trong việc tuân thủ luật pháp” (Phi-líp 3:5), “rất cố gắng duy trì truyền thống của tổ tiên tôi”, vượt trội hơn so với những người cùng tuổi “trong đạo Do Thái” (Ga-la-ti 1:14). Nhưng ông cũng tự hào mình là “người Do Thái từ thành phố Tarsus ở vùng Silicia, một công dân của một thành phố lỗi thời” (Công vụ 21:39). Tarsus là thành phố La Mã hóa, nổi tiếng với đại học, phòng tập thể dục, nhà hát, trường nghệ thuật và phòng tập thể dục. Nó trở thành thủ phủ của tỉnh Cilicia sau khi Pompey tái tổ chức Tiểu Á thuộc La Mã vào năm 66 TCN. Sau đó, Mark Antony – nổi tiếng là tình nhân của Cleopatra – đã ban cho người dân Tarsus quyền tự do và công dân La Mã. Trong thời kỳ mà hầu hết những người sống trong Pax Romana đều là nô lệ, Phaolô sinh ra đã là một công dân tự do của Đế chế.

Thánh Phaolô đã được “đào tạo theo luật pháp” tại học viện của giáo sĩ Do Thái do nhà thần học xuất sắc Gamaliel điều hành ở Jerusalem (Công vụ 22:3). Gamaliel là một người Pha-ri-si đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng cao cấp, “một giáo sĩ được mọi người tôn kính” (Công vụ 5:34). Mặc dù Gamaliel được mô tả trong Kinh Thánh mới là người khoan dung đối với tín đồ Cơ đốc giáo (Công vụ 5:33-39), nhưng môn đồ của ông, Saul, đã tích cực tham gia vào việc đàn áp sớm nhất của Cơ đốc giáo và tham gia vào việc đánh đập Thánh Stê-pha-nô, diácono và là người đầu tiên đánh mất đời vì đạo của Cơ đốc giáo (Công vụ 7:58). Phaolô “đã cướp bắt các tín đồ của giáo phái này và đẩy các đàn ông và phụ nữ vào tù” (Công vụ 22:4).

3. Cuộc Đời Thánh Phaolô Tông Đồ:

Để tiêu diệt đức tin mới, Phaolô đã đi đến Damas và thực hiện sự đàn áp đối với các tín đồ Cơ đốc giáo ở đó. Ngay trên chuyến đi từ Jerusalem đến Damas ở Syria, cuộc sống của ông đã trải qua một bước ngoặt quan trọng khi ông gặp Chúa Giê-su phục sinh trong một ánh sáng rực rỡ khiến ông bị mù tạm thời. Trải nghiệm này là một cuộc cách mạng, làm thay đổi hoàn toàn và làm thay đổi cuộc sống của ông. Kết quả của “cuộc gặp gỡ trên đường đi” này (Ga-la-ti 1:12), Saul, kẻ đi săn đàn áp Cơ đốc giáo, đã hóa giải và trở thành một người tín hữu của đức tin mà ông đã từng căm ghét, được chọc phép báp tem và được nhận vào giáo hội Damas, chính cộng đồng mà ông đã cố gắng đàn áp (Công vụ 9:10-31). Từ đó, ông trở thành “nô lệ của Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 1:1) và trong sự nô lệ ấy, ông đã khám phá ra “sự tự do danh dự con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:21).

Lu-ca kể lại trải nghiệm Damas này ba lần trong Sách Công vụ: một lần trong bản trình bày (Công vụ 9:3-19); và hai lần trong bài diễn thuyết trước đám đông ở Jerusalem (22:6-16) và trước mặt Phê-tu và Vua Agrippa (26:12-18).

Trải qua nguy hiểm trên biển và sự bức xúc đáng sợ, Ông đã trở thành chén được chọn của Đấng Cứu Rỗi. Bằng những bài giảng của ông, ông đã soi sáng cho các quốc gia và cho người Athen, ông đã tiết lộ về Chúa trước đây chưa ai biết. Ông là thày của các quốc gia, Thánh Phaolô Tông đồ, người đã bảo vệ chúng tôi, xin hãy bảo vệ chúng tôi, những người tôn vinh ngài, an toàn khỏi mọi thử thách và nguy cơ.

4. Các Thư Thánh Phaolô:

Những cuốn sách của Thánh Phaolô là những văn kiện Cơ-đốc cổ nhất mà chúng ta có. Hầu hết các học giả hiện đại tin rằng Bức thư đầu tiên của Thánh Phaolô gửi cho người Thê-ssa-lô-ni-ca là cuốn sách đầu tiên của Tân Ước được viết vào khoảng năm 52 sau Công nguyên. Những cuốn sách của ông cũng là bộ sưu tập lớn nhất của bất kỳ tác giả nào trong Tân Ước. Trong Kinh thánh hiện đại, chúng được sắp xếp theo thứ tự độ dài, với sách dài nhất, Thư Gửi cho người La Mã, được đặt đầu tiên và sau đó là các thư gửi cho cá nhân (Timotheo, Tít và Philemôn) cuối cùng. Những cuốn sách của Thánh Phaolô chính xác là như vậy: trong những cuốn sách này, ông viết những bài viết không đều nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong các công đồ Cơ đốc giáo. Chúng không phải là những tác phẩm thần học có cấu trúc hệ thống theo nghĩa hiện đại. Tuy nhiên, chúng cung cấp những hiểu biết thần học sâu sắc và phong phú chưa từng có trong lịch sử Giáo hội.

5. Ca ngợi Thánh Phaolô:

Mặc đối mặt với nguy hiểm trên biển và những khốn khó đáng sợ, Người trở thành chén được chọn của Đấng Cứu Rỗi. Bằng những bài giảng của mình, Người đã tỏa sáng cho các dân tộc và cho Athen, Người đã tiết lộ về Chúa chưa được biết đến trước đây. Người là thầy của các dân tộc, Thánh Phaolô Tông Đồ, người bảo vệ chúng tôi, xin hãy giữ chúng tôi, những người tôn trọng Người, an toàn khỏi mọi thử thách và nguy hiểm.

Related Posts