Sự giống và khác nhau giữa Công giáo và Kitô giáo

1. Khái niệm về Kitô giáo:

Kitô giáo (Cơ Đốc giáo) là tôn giáo độc thần lớn nhất trên thế giới. Tôn giáo này dựa trên cuộc sống và nguyên tắc do Đức Chúa Giê-su Christ giảng dạy và có khoảng 2,3 tỷ người theo ở hơn 160 quốc gia. Niềm tin cơ bản của Kitô giáo là Đức Chúa Giêsu Christ, Con Thiên Chúa, đã đến thế gian với tư cách là người cứu thế cho loài người – như đã được tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Theo niềm tin Kitô giáo, Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này, chịu khổ hình, chịu đóng đinh, qua đời trên cây thập tự giá và sống lại từ cõi chết để ban cho loài người sự sống đời đời. Một trong những cơ sở của đức tin Kitô giáo là ý niệm về “ba ngôi”. “Duỵ trì tôn giáo độc thần, Kitô giáo tin rằng tồn tại một Thiên Chúa duy nhất gồm ba hạng mục riêng biệt nhưng cùng tồn tại: Chúa Cha (Thiên Chúa), Chúa Con (Chúa Giêsu) và Chúa Thánh Thần. Vì quan điểm và niềm tin khác nhau, Kitô giáo có nhiều giáo phái khác nhau, bao gồm: Công giáo; Chính thống giáo Đông phương; Anh giáo; Tin lành; Phương pháp luận; Lễ Ngũ tuần; và Cơ đốc giáo Do Thái.

Mặc dù tất cả các giáo phái đều dựa trên lời dạy của Đức Chúa Giêsu và duy trì tôn giáo độc thần, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng giữa chúng. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội Chính thống cũng xem mình là những nhà thờ độc lập.

2. Khái niệm về Công giáo:

Công giáo (Thiên Chúa giáo) là giáo phái lớn nhất trong Kitô giáo với hơn 1,2 tỷ tín đồ chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và một phần châu Phi. Nhà thờ Công giáo La Mã xem mình là một nhà thờ độc lập trước khi có giáo phái và được tổ chức theo hệ thống cấp bậc trên toàn thế giới. Giám mục Rôma, được gọi là Giáo hoàng, đứng đầu Giáo hội Công giáo và có quyền lực cao nhất trong mọi vấn đề quản trị và đạo đức. Theo đức tin Công giáo, Đức Chúa Giê-su đã bổ nhiệm những giám mục (sứ đồ) đầu tiên và công giáo hiện tại vẫn duy trì nguyên tắc “kế vị tông đồ”. “Giáo hội Công giáo được chính thức thành lập vào năm 1054 sau khi xảy ra sự chia rẽ lớn giữa các giáo phái Đông – Tây, được gọi là “đại hội Ly giáo”. Khác với Công giáo, các giáo phái Chính thống Đông phương không công nhận sự thẩm quyền của Giáo hoàng.

3. Những điểm tương đồng giữa Kitô giáo và Công giáo:

Mặc dù Công giáo và Kitô giáo được chia thành hai giáo hội riêng biệt, nhưng có nhiều điểm tương đồng giữa hai tôn giáo này:

– Dựa trên cuộc sống và lời dạy của Đức Chúa Giê-su;

– Tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin độc thần;

– Tin rằng loài người đã kế thừa “tội tổ tông” từ Adam và cần được cứu rỗi;

– Tin rằng Đức Chúa Giê-su đã đến thế gian, chịu khổ nạn, chết và sống lại từ cõi chết để cứu rỗi loài người;

– Tin vào bí tích;

– Tin rằng Đức Chúa Giê-su đã được tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước;

– Kinh thánh được coi là sách thánh;

– Tin vào 10 điều răn;

– Tin rằng Maria là mẹ của Đức Chúa Giê-su;

– Lan truyền rộng rãi ở các quốc gia phương Tây;

– Tin vào sự tồn tại của Nước Thiên Đàng và Địa Ngục;

– Bởi vì Công giáo là giáo phái lớn nhất trong số các giáo phái Kitô giáo, nên hai từ này thường được kết hợp và đôi khi sử dụng tương đồng. Mặc dù Cơ đốc giáo có ý nghĩa là “nhà thờ đạo thiên”, nhưng không yêu cầu phải theo Công giáo để trở thành một nhà thờ đạo thiên.

4. Sự khác biệt giữa Kitô giáo và Công giáo:

So sánh Công giáo và Cơ đốc giáo có thể gây nhầm lẫn vì Cơ đốc giáo bao gồm nhiều giáo phái khác nhau (mặc dù các giáo phái chính cũng là Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành). Vì vậy, khi nói về Cơ đốc giáo, chúng ta thường ám chỉ đến nhiều tín ngưỡng và giáo phái với quan điểm văn hóa, chính trị và đạo đức khác nhau. Sự khác biệt chính giữa hai tôn giáo Kitô giáo và Công giáo là:

Vị trí: Giáo hội Công giáo La Mã (Công Giáo, Thiên Chúa giáo) công nhận Giáo hoàng là người có mức cao nhất về quyền lực tôn giáo và đạo đức. Trái lại, các giáo phái Kitô giáo khác không chấp nhận sự hiệp ước bậc thế giới của Công giáo;

Tình trạng độc thân: Giáo hội Công giáo La Mã có các quy tắc nghiêm ngặt về tình trạng độc thân của các linh mục và giám mục. Thực tế, tất cả các linh mục, phó tế, giám mục và tổng giám mục không được phép kết hôn hoặc có quan hệ tình dục. Ngoài ra, chỉ có nam giới mới có thể trở thành linh mục, trong khi phụ nữ chỉ có thể trở thành nữ tu. Các nhà thờ Tin lành và Chính thống giáo tự do hơn về vấn đề này, và một số nhà thờ thậm chí cho phép phụ nữ trở thành linh mục;

Niềm tin: Người Công giáo tin rằng nhà thờ là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Giê-su và sự cứu rỗi vĩnh cửu, trong khi những người theo đạo Cơ đốc có thể có cách giải thích khác về Kinh thánh và có thể đến nhà thờ hoặc không;

Xuất xứ: Cơ đốc giáo hình thành từ thế kỷ thứ nhất, bắt nguồn từ Do Thái và nhanh chóng lan truyền rộng khắp Đế chế La Mã. Lịch sử của Cơ đốc giáo được ghi chép trong Kinh Thánh Tân Ước. Trái lại, lịch sử Công giáo liên quan đến sứ đồ Phê-rô, được coi là người sáng lập Giáo hội Công giáo và là người có quyền lực lớn nhất trong Giáo hội, tuy nhiên, Giáo hội Công giáo chính thức thành lập sau năm 1054. Công giáo cũng có việc sử dụng hình ảnh thần thánh, như các bức tượng và hình ảnh đại diện cho Đức Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần và các thánh. Tuy nhiên, trong những giáo phái Chính thống và Tin lành, hình ảnh của các thánh ít nổi bật hơn.

Giá trị và quyền lực của Kinh thánh: Cơ Đốc Giáo tin rằng chỉ có Kinh thánh mới là lời nói đặc biệt của Đức Chúa Trời đến với loài người và dạy cho chúng ta mọi điều cần thiết để cứu rỗi khỏi tội lỗi. Kinh thánh được coi là tiêu chuẩn để đánh giá mọi hành vi của Cơ Đốc nhân. Mặc dù có nhiều câu trong Kinh thánh cho thấy quyền lực và sự hoàn hảo của Kinh thánh trong mọi đức tin và lời giảng, một trong những câu rõ ràng nhất là II Ti-mô-thê 3:16 “Tất cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, thích hợp để dạy bảo, quở trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được hoàn thiện và sẵn sàng cho mọi sự lành”. Nhưng Công giáo phủ nhận và không nhất quán với quá trình “kinh thánh”, và không tin rằng chỉ có Kinh thánh là đủ.

Họ tin vào Kinh thánh và các nghi lễ thánh của Giáo hội Công giáo La Mã, chẳng hạn như việc giảng đạo tội, cầu nguyện với các thánh, tôn vinh và nhường tượng Đức Mẹ, v.v… mà có rất ít hoặc không có cơ sở trong Kinh thánh. Theo nguyên tắc chung, việc từ chối và mất nhất quán về “tầm quan trọng của Kinh thánh” của Giáo hội Công giáo La Mã, mà cả Kinh thánh và cử chỉ được xem là tương đương, làm yếu đi giá trị, sự đầy đủ, quyền lực và sự hoàn hảo của Kinh thánh.

5. Kết luận:

Cơ Đốc Giáo là tôn giáo độc thần lớn nhất trên thế giới. Nó dựa trên cuộc sống và lời dạy của Đức Chúa Giê Su và tin rằng loài người – thừa hưởng “tội tổ tông” từ A-đam – cần được cứu rỗi. Sự nhập thể, cái chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su (Con Thiên Chúa) là con đường dẫn đến sự cứu rỗi, và tất cả những người thuộc hàng Cơ Đốc cũng tôn thờ Chúa Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh Thần), cũng như Đức Mẹ Maria và các thánh. Mặc dù có hơn 2 tỷ tín đồ trên toàn thế giới, Cơ Đốc Giáo được chia thành nhiều giáo phái, với các giáo phái chính là Tin lành, Chính thống giáo và Công giáo. Giáo hội Công giáo La Mã công nhận Giáo hoàng là người có thẩm quyền tôn giáo và đạo đức cao nhất và tin rằng ông là người kế vị Thánh Peter. Mặt khác, những người theo đạo Tin lành phủ nhận hệ thống cấp bậc của Cơ Đốc giáo và không tin vào sự thẩm quyền của Giáo hoàng, trong khi Chính thống giáo xem Giáo hoàng là bình đẳng với các giám mục. Mặc dù các vấn đề chính trị, văn hóa và tâm linh đã được thảo luận nội bộ trong nhiều năm, nhưng Giáo hội Công giáo La Mã đã tách khỏi các giáo phái Cơ Đốc giáo khác trong cuộc Đại hội Ly giáo năm 1054.

Related Posts