Nhà Thờ Thái Hà

Tổng phụ trách: Linh mục Nguyễn Văn Khải, CssR

Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) được thành lập vào năm 1732 tại Napoli bởi thánh Anphongsô. Năm 1925, Dòng này đã đến Việt Nam. Vào năm 1926, các tu sĩ DCCT đã đến Miền Bắc. Nhờ sự giúp đỡ từ Toà Giám Mục Hà Nội, họ đã mua được một khu đất rộng 6 ha tại ấp Thái Hà để xây dựng tu viện DCCT Hà Nội vào năm 1929.

Vào năm 1933, Nhà Dòng đã xây dựng một toà tu viện, hiện nay đã bị chiếm dụng và trở thành bệnh viện Đống Đa. Năm 1935, họ đã xây dựng một ngôi đền đơn sơ tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong thời gian chờ đợi để xây dựng một ngôi đền lớn hơn trên linh địa Đức Bà, nhưng đều đã bị chiếm dụng.

Vào năm 1939, Tu Viện DCCT Hà Nội đã đề nghị được thành lập và chịu trách nhiệm Giáo xứ Thái Hà, dựa trên đề nghị của Toà Thánh và Toà Giám Mục Hà Nội, trên cơ sở là họ đạo Nam Đồng, thuộc xứ Nhà Thờ Chính Toà.

Vào năm 1935, DCCT Hà Nội đã phát hành nguyệt san Đức Bà Hằng Cứu Giúp và tổ chức hành hương tôn vinh Đức Mẹ. Từ năm 1936 đến 1954, các linh mục trong Dòng đã đi giảng đại phúc cho giáo dân ở khắp Miền Bắc. Nhà Dòng cũng đã mở các trường dạy học và truyền giáo tại 25 làng, ngày nay là các phường thuộc các quận Đống Đa và Thanh Xuân. Nhà Dòng đã tích cực hỗ trợ các nạn nhân của đói kém, dịch bệnh và chiến tranh trong những năm 1945-1954, đặc biệt là việc giúp đỡ nhân dân di cư trong giai đoạn 1954-1955.

DCCT Hà Nội cũng là một trung tâm đào tạo quan trọng của DCCT Việt Nam. Tập viện Hà Nội, nơi đào tạo các tu sĩ, được thành lập từ năm 1933. Học viện, nơi đào tạo các linh mục, được thành lập từ năm 1935. Đệ Tử viện, nơi tuyển sinh và đào tạo những ai có ý chí tu trì, được thành lập từ năm 1940. Nhiều thế hệ linh mục DCCT Việt Nam, bao gồm cả cha Phó Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị và Bề trên-Chính xứ Mátthêu Vũ Khởi Phụng hiện nay, đã được đào tạo tại DCCT Hà Nội.

Từ khi chính quyền không cho phép Tu Viện tuyển sinh và đào tạo ơn gọi tu sĩ và linh mục, các cơ sở như tu viện, nhà xứ, và trường học đều bị chiếm dụng. Nhiều hoạt động tông đồ bị cấm. Tuy nhiên, công việc giúp giáo xứ Thái Hà và hành hương tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn tiếp diễn một cách âm thầm và đạt được nhiều kết quả phong phú.

Từ năm 1987, DCCT Hà Nội dần hồi sinh thông qua việc tuyển sinh các đệ tử vào tu viện “tu chui”. Năm 1993, nhờ sự can thiệp tích cực từ Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã được chuyển từ Miền Nam đến phục vụ tại Thái Hà và được phong chức linh mục vào năm 1994. Năm 2005, khi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Hà Nội, ông truyền chức linh mục cho 2 tu sĩ của Tu Viện. Kể từ đó, sự phục vụ của nhân sự và công việc tông đồ của tu viện đã hồi sinh nhanh chóng.

So với chỉ còn lại 1 linh mục từ năm 1959, hiện nay Giáo xứ Thái Hà – Thuộc DCCT Hà Nội có 12 linh mục, 2 tu sĩ và khoảng 20 đệ tử. Cùng với các tu sĩ và giáo dân cộng tác viên ở trong và ngoài Tổng Giáo Phận Hà Nội, các tu sĩ DCCT đang phục vụ trong các lĩnh vực sau:

 • Phục vụ giáo xứ tại Giáo xứ Thái Hà;
 • Cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp;
 • Giảng đại phúc cho các giáo xứ ở Miền Bắc;
 • Giúp tĩnh tâm cho linh mục, tu sĩ, chủng sinh;
 • Dạy học cho các tu sĩ nam nữ;
 • Giúp di dân và học sinh – sinh viên;
 • Giúp công cuộc truyền giáo ở một số nơi;
 • Giúp các nhóm tông đồ nhỏ;
 • Giúp bệnh nhân tại các bệnh viện;
 • Làm công tác bác ái và xã hội;
 • Giúp giáo lý dự tòng;
 • Giúp mục vụ hôn nhân – gia đình ở Hà Nội và các tỉnh;
 • Làm chứng cho sự thật, công lý và hòa bình.

DCCT Hà Nội đã tồn tại và phục vụ trong suốt 80 năm qua giữa những khó khăn và thử thách, nhờ tình yêu thương và quyền năng của Chúa, nhờ sự giúp đỡ của các đấng giám mục, các linh mục và giáo dân ở Miền Bắc, đặc biệt là các đấng giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội, cũng như nhờ cống hiến của nhiều thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tu viện và giáo xứ Thái Hà. Đáng kể trong số đó có các linh mục như cha Giuse Vũ Ngọc Bích, Giuse Trần Hư Thanh, hoặc những người đã hy sinh trong tinh thần đức tin và tình yêu như thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, thầy Clément Phạm Văn Đạt, cha Augustino Nguyễn Hoà Hiệp, cha Gioan Nguyễn Kim Đông.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Tu viện và 60 năm thành lập Giáo xứ, DCCT Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà xin cảm tạ Chúa Thánh Thần và tri ân các đấng giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em giáo dân xa gần cũng như hiện tại đã và đang giúp đỡ, cộng tác với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà trong công cuộc phục vụ người nghèo và xây dựng Hội Thánh./.

Linh mục Nguyễn Văn Khải, DCCT HN

Giờ Lễ tại Nhà Thờ Thái Hà:

THỨ HAI

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ BA

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ TƯ

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

THỨ NĂM

Lễ I: 05h30

Thứ Năm đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h00 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô

Lễ II: 18h30

Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20h00 dành cho Giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế

THỨ SÁU

Lễ I: 05h30

Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)

Lễ II: 18h30

THỨ BẢY

Lễ I: 05h30

Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 16h30 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)

Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ VII: 20h00

CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Lưu Ý:

 • Thứ Hai hàng tuần không giải tội.
 • Nếu không có linh mục trực sẵn để giải tội, quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng để mời các linh mục giải tội cho quý vị.

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Chánh xứ Giuse Lương Văn Long chịu trách nhiệm cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại các bệnh viện. Quý vị có nhu cầu liên hệ với ngài qua Văn Phòng Giáo xứ (Thứ Hai không làm việc). Nếu cha Giuse Long không thể tham gia, sẽ có các cha khác thay mặt.

Related Posts